Opening time:Sunday - Friday: 08 AM - 06 PM

Find us:Sangam Chowk, Naya Baneshwor, Kathmandu-34


EXECUTIVE MEMBERS


Mr. Shyam Sundar Sharma (CHAIRPERSON)

Professor Naveen Shrestha (MANAGING DIRECTOR)

Er. Hare Ram Bhattarai (MEMBER)

Prof. Dr. Kumud Kumar Kafle (MEMBER)

Prof. Kanti Lata Bhandari (MEMBER)

Dr. Yasho Vardhan Pradhan (MEMBER)

Mr. Prithvi Raj Baidhya (MEMBER)