Opening time:Sunday - Friday: 08 AM - 06 PM

Find us:Sangam Chowk, Naya Baneshwor, Kathmandu-34


BPharm


Full time Facaulty-B Pharm

SNNameQualification
1Dr. Shiva Bahadur Karkee (HOD Pharmecy)M Pharm (Clin Pharm), PhD
2Baburam Humagain (PG Cordinator)M Pharm (Pharm. Care), B.Com.
3Subash Dhungel MSc. (Physical Chem.)
4Gajendra Bahadur Bhuju M Pharm
5Prayas Ghimire PharmD
6Amit ShresthaM Pharm
7Sajan Maharjan M Pharm

Part time Facaulty-B Pharm

Sn NameQualification
1Binod BasnetMsc. Botany
2Dipesh KarkeeBE (Comp), MA Economics, MBA
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16